Gunnar Thorup

Jeg har i mange år haft et rigtigt godt samarbejde med Gunnar Thorup, som frem til 2008 har drevet en stor arkitektvirksomhed og gennem årene præget mere end 2400 bygningsværker.

Siden sommeren 2008 har Gunnar Thorup alene helliget sig malerkunsten. Uafladeligt, og med stor energi, arbejder han med det billedlige udtryk: Stærke koloristiske værker, der vækker undren og nysgerrighed.

Som beskuer konfronteres du med et udtryk, som du nødvendigvis må forholde dig til.

Hvem, hvad og ikke mindst hvor?

Find Galleri Skomagerhuset for enden af gågaden - modsat torvet - i Ringkøbing bymidte.

Mere info her